Finansowanie przedsiębiorstw

Advisory Group Twoim partnerem na rynkach finansowych

Kontakt

Advisory Group S.A.

ul. Grzybowska 2/43, 00-131 Warszawa

office@advisorygroup.pl

Tel.: +48 796 511 389

KRS: 598267

NIP 1132901858

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
kapitał zakładowy: 100 000 zł (opłacony w kwocie 25 000 zł)